Budowa i administracja sieci komputerowych

W ostatnich latach sieć komputerowa stała się nieodłączną częścią nowoczesnej firmy. Firmy, które zdecydowały się na budowę takiej sieci mogą korzystać z wielu usług, które umożliwiają obniżenie kosztów działalności firmy oraz zwiększają wydajność pracy.
Swoją usługę kierujemy do użytkowników, którzy potrzebują połączenia dwóch komputerów, jak i do odbiorców, których sieć ma rozległą infrastrukturę. Opracujemy nie tylko nową sieć, ale i zmodernizujemy i rozbudujemy dotychczasową.
Nasza oferta obejmuje projektowanie i wykonanie sieci komputerowych oraz ich konfiguracje i zabezpieczanie. Przy budowie sieci wykorzystujemy wszystkie dostępne nowoczesne technologie. Budujemy zarówno sieci oparte o technologie przewodowe - Ethernet, jak i bezprzewodowe sieci WIFI.